Prezentare


Programul ITEMS este conceput ca un masterat de cercetare la confluenţa între tehnologia informaţiei (hard/soft) şi domeniile de aplicaţii în plină explozie: imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe (a se vedea mai jos ce înţelegem prin aceste denumiri) ale căror progrese au un impact imediat atât ştiinţific şi tehnologic cat şi economic.

Masterul are patru semestre (ultimul este dedicat elaborării dizertaţiei). Există posibilitatea elaborării dizertaţiei în cadrul unui laborator din străinătate ( stagiu sigur pentru toti studentii buni, cu bursă, de max. 6 luni) - UE sau Singapore, la universitati, institute si firme precum: Telecom Paris Sud, INSA Lyon, DigitalOptics Corporation din Galway - Irlanda, Universitatea din Trento - Italia, Supelec Paris, CERN Geneva, Polytech’Savoie - Annecy, Universidad de Malaga - Spania, INRIA Grenoble, Universitatea din Luebeck - Germania etc.

Acest masterat urmăreşte să asigure o bază teoretică şi practică foarte solidă şi modernă, la nivelul celor mai bune programe de masterat din străinătate, viitorilor ingineri de concepţie şi/sau cercetătorilor ştiinţifici. Majoritatea absolvenţilor îşi vor putea continua pregătirea cu un program doctoral.

Competenţele absolvenţilor vor fi cele necesare unui inginer de concepţie şi unui cercetător tânăr: capacitatea de a identifica şi a analiza probleme de modelare, simulare, proiectare, transmitere, stocare etc. în diferite aplicaţii concrete în domeniile menţionate.

Primele trei semestre (cate 14 săptămâni) vor avea cate 5 cursuri cu ore de predare şi de aplicaţii (seminar/laborator/proiect) şi ore de cercetare supervizată (care vor servi la aprofundarea sau extrapolarea temelor prezentate la cursul propriu zis).

Imagistica: Analiza, prelucrarea, codarea, achiziţia, compresia şi transmisia datelor pentru imagini şi secvenţe de imagini 2D si 3D, căutarea după conţinut în baze de date imagistice, studiul mecanismelor de percepţie a imaginilor şi a lumii vizuale, aplicaţii.

Bioinformatica: un domeniu ce înglobează mult mai mult decât imagistica medicală sau biologică (analize microscopice) - contribuie la progresele geneticii şi a întregii biologii celulare.

Sistemele complexe: (dintre care fac parte şi reţelele de calculatoare) sistemele a căror descriere nu se poate face prin simpla reunire a descrierii (deterministe) a elementelor sau subsistemelor sale din cauza numărului mare de elemente ci se face folosind modele probabiliste (statistice) şi modele neliniare.

Programul de master beneficiază de platforme de aplicaţii noi şi de o infrastructură alcatuită din echipamente de calcul de înaltă performanţă (staţii grafice de ultimă generaţie (2012), cluster de calculatoare pe gigabit Ethernet, Super-calculator (HPC)) soluţii de vizualizare (tabla interactiva, ecrane mari de videoproiecţie), software specializat pentru modelare, simulare şi vizualizare. Aceste dotari au fost finanţate din contractul POSDRU/86/1.2/S/61756 (fonduri europene pentru post-aderare)

Programul beneficiază de colaborarea unor grupuri de cercetare de la universitatile, institutele de cercetare si firmele mai sus mentionate.

Notă: Programul de masterat ITEMS este acreditat de către ARACIS cu calificativul maxim de încredere, prin decizia Consiliului ARACIS din 21 iulie 2011.